Online gaming

För den som vill utnyttja Internet för spel i någon form finns en rad olika möjligheter. En spelgenre som växt starkt de senaste åren är MOBA-spelen (Multi Online Battle Arena). Datorspel som League Of Legends, Dota 2 (Defence of the […]

Olika former av pokerspel

I och med Internets framfart har intresset för pokerspel ökat under de senaste tio åren. Främst då såklart på nätet, men även utanför nätet, då det ökande nätspelet också ökat intresset på annat håll. Det finns en rad olika pokerspel […]

Old School spel

Det kommer nya spel med jämna mellanrum och vi tycker alltid det är roligt med nya spel, men vi skulle villa puffa för lite äldre spel också. Från den tiden då man börjader att spela och var lite yngre!Man blir […]